Jednoduchá metodická pomoc při vzniku divadelní inscenace s dětmi

Produktu (samotné divadelní inscenaci) předchází proces, který je pro dětské divadlo velmi důležitý a stěžejní. Abychom proces nezaměnili pouze s nacvičováním textu, je potřeba tvořivě a kolektivně pracovat na vzniku divadelní inscenace. Před vytvářením samotné divadelní inscenace je potřeba (je vhodné), aby děti měly za sebou jistou zkušenost s jednáním ve fikci, s hrou v roli (jednat za někoho jiného), s improvizací  a aby měly základní psychosomatické (hlas, tělo) dovednosti. Tyto dovednosti se získávají pomocí různých dramatických cvičení, kterých je v odborné literatuře (Machková, Macková, Valenta, aj.) nespočet.

 Pokusím se jednoduše vystihnout pár stěžejních bodů, na které by se vedoucí souborů měl zaměřit:

Výběr námětu, tématu

Práce s předlohou (tvorba scénáře)

Tvorba jevištní postavy -  nové

Rekvizity a kostýmy - připravuje se

Divadelní komunikace - připravuje se

Inscenační klíč - připravuje se

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode