Workshop improvizace

Motto:

Přijmi a neneguj

 

Popis kurzu:

Jde o pojetí netradiční formy divadla (především tzv. ligy v divadelní improvizaci), jejíž hlavním principem je improvizace - vznik a rozvíjení hry, divadelní akce tady a teď, avšak ne svévolně, ale s ohledem na základní komunikačně divadelní pravidla nezbytná pro vznik povedené kolektivní či sólové improvizované hry.
V podstatě jde o nezvyklé pojetí divadla využitelné ve výchově a vzdělávání. Nabízí možnost jednak aplikovat některé postupy a metody z oblasti divadelních sportů jako metodu v jiných vyučovacích předmětech, jednak uplatnit základní komunikační pravidla ve výchovném procesu jako takovém. Předmět tak vychází vstříc rámcovému vzdělávacímu programu, jeho obsahu a klíčovým kompetencím (zvláště pak k. sociálním a personálním a k. komunikativním).

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode