Kyberšikana – Divadlo Fórum (předcházejme důsledkům, hledejme příčiny)

K sepsání tohoto článku jsem byl motivován jiným článkem na serveru idnes.cz od autora Michala Hrona pod názvem “Trestů za kyberšikanu se žáci nebojí, závadných videí na internetu stále přibývá”.1

Studenti Ostravské univerzity se totiž zabývají v tomto roce tématem kyberšikany v nepovinném předmětu Divadlo Fórum (dále jen DF). Pro bližší informaci bych rád popsal, jakým způsobem se DF realizuje na našich školách.

Herci vytvoří na aktuální problém (studenti tohoto předmětu si zvolili téma kyberšikany) příběh (zhruba 5 scén: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), který končí pro hlavního protagonistu špatně, až katastrofálně, a sehrají jej účastníkům. Ti jsou již poté dále vedeni JOKEREM, který má funkci zprostředkovatele mezi herci a diváky. Jedná se o důležitou postavu DF, neboť ten plní funkci režiséra, pomocníka, vedoucího dílny, konferenciéra, rozhodčího. Je stejně nestranný, jako je nestranný joker (žolík) v balíčku karet. Nepatří k žádné barvě, ale míchá se mezi ně.

Po prvním sehrání příběhu joker rekapituluje spolu s účastníky příběh. O čem to bylo, jaké jsme viděli postavy, jací jsou, jaké kdo má motivace ke svému jednání, jak to celé dopadlo, kdo je hlavní hrdina, kdo utlačuje, kdo je utlačován apod.

Poté následuje opětovné sehrání stejného příběhu, ovšem s tou výjimkou, že účastníci mohou kdykoli zastavit děj a navrhnout jiné řešení, jiné rozhodnutí hrdiny. V ideálním případě se ten, kdo navrhuje řešení, stane hercem a vyzkouší si na vlastní kůži jaké to je, když se někomu postaví a jaké to může mít důsledky. Pokračuje se dál, ovšem už s tím, jaká změna proběhla. Účastníci mají možnost vidět následky svých rozhodnutí, ovšem stále v bezpečné rovině fikce. Účastníci si skrze DF uvědomují, že mají možnost řešit problémy více způsoby. To je to, v čem je DF výjimečné. Můžeme si vyzkoušet několik možných řešení jednoho problému a vidíme také několik možných následků. A vše v bezpečí fikce. Neřešíme přece náš problém, ale problém hlavního hrdiny. Spousta z účastníků se samozřejmě ztotožní s hlavním hrdinou (mohou zažívat něco podobného), ale vždy mohou ventilovat své pocity skrze roli.

Po ukončení DF následuje reflexe s účastníky a herci. Sdělují se pocity a zážitky a v tu chvíli se může otevřít diskuze, jestli měl nebo má někdo podobný problém a jestli ho řešil stejně jako hlavní hrdina, nebo jinak.

V našem představení DF je hlavní postavou Martina, která je díky svému stylu oblékání a chování obětí šikany, která vyústí v kyberšikanu. Její spolužáci (šikanující) si ani neuvědomují následky svých činů. Martina hledá pomoc u své matky, která je ovšem zahleděna více do sebe a do svého nového milence, než do problému své dcery. Příběh končí posledním obrazem, kde se Martina sebepoškozuje žiletkou. Tento poslední obraz má za cíl ukázat divákům důsledky onoho jednání. Poté se pracuje s prostředky, které jsou typické pro DF (popsány výše).

V článku  od pana Hrona se pedagogové zamýšlí nad tím, jakým způsobem bojovat proti kyberšikaně. Školy to řeší zákazem používání mobilních telefonů ve výuce, zabavováním oněch telefonů. Hledá se hranice toho, nakolik je to omezování osobní svobody a kde je  ona hranice. Pedagogové se zaměřují na důsledky nikoli na příčiny jednání studentů. Právě divadelní metoda DF pracuje s uvědoměním si toho, že každá příčina má také svůj důsledek a jasně to studentům ukazuje.

Samozřejmě touto formou práce nemůžeme zaručit, že si všichni žáci uvědomí důsledky svých činů v oblasti šikanování a kyberšikany. Je potřeba (jestliže se tento problém ve škole objevuje) pracovat dále s jedinci, kteří jsou obětí šikany, nejlépe se samotnými strůjci násilí. Tady nastupují na řadu samotní třídní učitelé, školní psychologové a jiné organizace zabývající se touto problematikou. Divadlo Fórum, což je velmi podstatné, může ovšem přinejmenším nastartovat diskuzi na toto téma a v lepším případě může eliminovat počátky tohoto problému. Proto tato metoda nemusí být primárně určena pouze pro školy, kde se problém kyberšikany (šikany)  vyskytuje, ale může být použita jako prevence pro kterékoli školy.

 

 

 

 1 (https://mobil.idnes.cz/trestu-za-kybersikanu-se-zaci-neboji-zavadnych-videi-na-internetu-stale-pribyva-gfz-/mob_tech.asp?c=A090302_121504_mob_tech_hro).

 

Tomáš Kováč

 

Kontakt

Tomáš Kováč

dubaci.os@gmail.com

724287466

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode